aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022)

1/ Deadline indiening aangifte

De uiterste indieningstermijnen voor de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) werden aangepast.
Zowel een burger als een mandataris (boekhouder) krijgen dezelfde deadlines.


Voor een 'gewone' aangifte personenbelasting is de deadline 15 juli 2023

 

Er is meer tijd voor een complexe aangifte.

Zowel voor burgers als mandatarissen.

Een complexe aangifte is een aangifte die volgende inkomsten omvat:

  • ofwel winsten of baten,
  • ofwel bezoldigingen aan bedrijfsleiders
  • ofwel bezoldiging meewerkende echtgenoten
  • ofwel buitenlandse beroepsinkomsten

 

De uiterlijke indiengstermijn voor een complexe aangifte is: 18 oktober 2023

 

Wanneer u voorheen een niet-complexe aangifte indiende en dit moet aangepast worden naar een complexe aangifte (omdat er nu wel winsten of baten, bezoldigingen aan bedrijfsleiders en/of meewerkende echtgenoten of buitenlandse beroepsinkomsten zijn), dan moet dit aangevraagd worden tegen 15 juli 2023. De aangifte moet dan ingediend worden tegen 18 oktober 2023.

 

2/ Genderneutraliteit

Een andere aanpassing in de nieuwe aangiftes zijn de genderneutraliteitkolommen.
Voorheen moesten de gegevens van de man links ingevuld worden en de gegevens van de vrouw rechts. 
Vanaf aanslagjaar 2023 dient de linkse kolom gebruikt te worden voor de gegevens van de oudste persoon, de rechtse kolom voor de jongste, ongeacht welk geslacht deze personen hebben.
Let er dus op dat de gegevens in de juiste kolom worden ingevuld!

 

Contacteer ons gerust voor verdere informatie hieromtrent.

  • 27 jun, 2023
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.