Controle- en bewaartermijn boekhouding

 

Controletermijn door fiscus

 

Na het indienen van een fiscale aangifte kan de fiscus gedurende een bepaalde periode de doorgestuurde gegevens controleren. Sinds 1 januari 2023 werden deze termijnen wat aangepast. Hieronder vindt u een overzicht:

 

BTW:

 

 • - bij tijdige indiening: 3 jaar vanaf de eerste dag van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de BTW opeisbaar wordt;

(bijvoorbeeld: de controletermijn voor de btw-aangifte van het 3de kwartaal van 2023 loopt tot 31/12/2026)

 • - bij laattijdige indiening of bij geen indiening: 4 jaar vanaf de eerste dag van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de BTW opeisbaar wordt

 

Vennootschapsbelasting:

 

 • - bij tijdige indiening: 3 jaar vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd;

(bijvoorbeeld: de aangifte m.b.t. inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023: de controletermijn loopt tot 31/12/2025)

 • - bij laattijdige indiening of bij geen indiening: 4 jaar vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd;

 • - indien er een verband is met het buitenland in combinatie met een complexe aangifte of fraude: 10 jaar vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd;

 

Personenbelasting:

 

 • - bij tijdige indiening: 3 jaar vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd;

(bijvoorbeeld: de aangifte m.b.t. inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023: de controletermijn loopt tot 31/12/2025)

 • - bij laattijdige indiening of bij geen indiening: 4 jaar vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd;

 • - in geval van tekenen van fraude: 10 jaar vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd;

 

TIP:  Om een langere controletermijn te vermijden, is het dus zeer belangrijk om uw boekhoudkundige stukken op tijd aan uw accountant te bezorgen, zodat het nodige kan gedaan worden om uw aangifte tijdig in te dienen!

 

 

Bewaartermijn boekhoudstukken

 

Aangezien de fiscus een bepaalde periode heeft om uw aangiftes te controleren, bent u ook verplicht om uw boekhoudkundige stukken een aantal jaar te bewaren. Hieronder vindt u een overzicht van deze bewaartermijnen:

 • - de wettelijke boekhoudkundige documenten en verantwoordingsstukken (facturen, creditnota’s, bankuittreksel, voorraadlijsten,…) moeten bewaard worden gedurende 10 jaar (boekjaren) die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.

 • - facturen en documenten met betrekking tot onroerende goederen dient u tot 15 jaar en zelfs tot 25 jaar (bij optionele btw verhuur) bij te houden. Dit omdat de afgetrokken btw gedurende 15 jaar/25 jaar kan worden herzien.

 • - Bij fiscaal overgedragen verliezen: Indien je fiscale verliezen in mindering brengt op je aangifte moet je die boekhouding bijhouden tot de controletermijn op dat boekjaar verlopen is.

 

 

Hebt u hierover nog concrete vragen?

 

Contacteer dan zeker uw vaste dossierbeheerder die u hierin kan verder adviseren.

 

 • 12 okt, 2023
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.