Nieuwe regeling 6% btw voor afbraak en heropbouw vanaf 1 januari 2024

Wie een woning afbreekt en heropbouwt, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%.

Tot eind 2023 zijn twee aparte regelingen van toepassing. In het kader van de begrotingscontrole besliste de regering in oktober om vanaf 1 januari 2024 deze regeling aan te passen naar een uniform systeem.

 

De algemene situatie tot en met 31 december 2023

 

Regeling 1: in de 32 specifieke centrumsteden:

Al sinds 2007 is een verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing voor afbraak en heropbouw projecten. Dat tarief geldt enkel voor particulieren en rechtspersonen en privéwoningen die in één van 32 specifieke steden gelegen zijn. Aan deze maatregel zijn geen extra voorwaarden gekoppeld.
Woningen aangekocht bij een bouwpromotor vallen niet onder deze maatregel.


Regeling 2: in heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

Deze regeling werd in het kader van de coronacrisis tijdelijk uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied en dit van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Er werden wel extra voorwaarden aan gekoppeld:

 1. Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen (via zelf gekozen aannemers) met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m².
 2. Particulieren en rechtspersonen om het langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.
 3. Wie aankoopt bij een bouwpromotor, indien deze woning:
  • - door de koper, een particulier, wordt bestemd als enige en eigen woning en een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m² heeft.
  • - door de koper, een particulier of rechtspersoon, langdurig wordt verhuurd in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

 

De algemene situatie vanaf 1 januari 2024

De specifieke maatregel voor de 32 centrumsteden wordt afgeschaft. De algemene regel is dat het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw vanaf 1 januari 2024 overal in ons land op dezelfde manier zal gelden voor particulieren en rechtspersonen.

Dit onder de volgende voorwaarden:

 1. Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m².
  • - Enige woning = de bouwheer mag geen eigenaar zijn van een andere woning
  • - Eigen woning = van zodra de woning gebruiksklaar is, moet de bouwheer er gaan wonen. Een tweede verblijf kan dus niet van het verlaagd tarief genieten.
  • - Deze voorwaarden moeten gedurende minstens 5 jaar worden nageleefd (dus tot 31 december van het vijfde daaropvolgende jaar).

 2. Particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.
 3. Projectontwikkelaars kunnen niet langer gebruik maken van het verlaagde tarief. Er is wel in een overgangsregeling voorzien.

 

Overgangsmaatregelen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024


Overgangsmaatregel 1: in de 32 specifieke centrumsteden:

Er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de specifieke voorwaarden van de algemene regeling, maar op basis van de permanente regeling in de 32 centrumsteden wel konden genieten van het verlaagde btw-tarief.
Hier geldt de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot 31 december 2024.

Bouwpromotoren kunnen niet genieten van deze overgangsmaatregel.

 

Overgangsmaatregel 2: in heel het land, inclusief de 32 centrumsteden, voor bouwpromotoren:

Wie een heropgebouwde woning aankocht bij een bouwpromotor kan gebruikmaken van een overgangsmaatregel op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

 

Alle voornoemde voorwaarden werden opgenomen in een voorontwerp van Programmawet die in eerste lezing reeds werd goedgekeurd op 27 oktober 2023.


Wij volgen dit uiteraard verder voor u op als er bepaalde zaken zouden wijzigen.

 • 13 nov, 2023
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.