logo

TeamAccount is een goed uitgebouwd accountantskantoor/boekhoudkantoor in Antwerpen, Ieper-Businesspark, Ieper-Centrum en Poperinge geleid door erkende accountants, boekhouders en belastingconsulenten met ruime ervaring. De naam "TeamAccount" duidt op het team gevormd door onze medewerkers en u, de account (de klant). Uiteraard is het ook een verwijzing naar onze corebusiness, de accountancy.

Uw klantteam staat onder de supervisie van een erkend accountant, boekhouder of belastingconsulent. De dagdagelijkse leiding van uw klantteam komt evenwel toe aan uw dossierbeheerder. Dit is uw vaste contactpersoon, die uw activiteiten en uw boekhouding kent en begrijpt. Uw vertrouwenspersoon en uw persoonlijk raadgever. Uw dossierbeheerder kan, juist door het in team werken, opdrachten aan die verder gaan dan wat tot zijn normale takenpakket in het kader van de boekhouding behoort. Hij kan hiervoor terugvallen op de economisten, fiscaal adviseurs en juristen van ons kantoor. Deze ondersteunen uw financiële administratie, geven u fiscaal en juridisch advies en staan u bij inzake financieel management. Zij staan ook in voor specifiek bedrijfsadvies, familiale opvolging en vermogensplanning.

Onze manier van samenwerken levert voor iedereen het beste resultaat op: zowel voor ons kantoor, als voor onze medewerkers als voor u.

Een hechte samenwerking tussen onze medewerkers onderling en tussen ons kantoor en u is het voornaamste doel van ons team. Het verwondert dan ook niemand dat u zich een (h)echte relatie van ons noemt. U heeft aan ons een betrouwbare en deskundige partner.